SMART BOARD

SMART BOARD

Najizraženiji problem sa kojim se susreću svi koji danas prenose znanje (nastavnici, profesori, predavači) je kako zadržati pažnju onih koji bi trebali da ga usvajaju. Jer bez obzira da li se radi o djeci, srednješkolcima ili odraslim ljudima, svi su oni navikli na multimedijalne i interaktivne sadržaje, te kratke periode koncentracije nakon kojih mozak traži nešto drugačije i zanimljivije. Televizija, Internet, igre i ostale blagodeti modernog života su krivac. Zbog toga se i načini edukacije moraju prilagođavati novim zahtjevima publike.

Interaktivne table su trenutno jedno od najboljih rješenja ovakvih i sličnih problema, ali donose i neke druge prednosti u odnosu na uobičajeni tabla/kreda sistem.

Od decembra 2009. godine MediLink d.o.o. je zastupnik kanadske korporacije Smart Technologies, jednog od vodećih svjetskih proizvođača interaktivnih tabli i programskih rješenja vezanih za virtuelnu učionicu, te programskih rješenja za bolju interakciju i saradnju namjenjenih preduzećima i vojsci. Više informacija o mogućnostima interaktivne SMART Board table i pripadajuću tehničku dokumentaciju, kao i ostale proizvode kompanije možete pronaći na internet prezentaciji kompanije SMART Technologies, Inc.