RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO

Agencija za računovodstvo MediLink je Vaš pouzdan i dokazan partner i danas nezaobilazan faktor u modernom svijetu poslovanja. U Agenciji je zaposlen kvalifikovan i provjeren tim koji osigurava da Vaše poslovanje bude apsolutno u skladu sa zakonom. Vaše poslovne knjige vodimo u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Usluge koje nudimo obuhvataju:

  • Trgovačko knjigovodstvo – robno: izrada kalkulacija cijena robe, izrada i knjiženje izlaznih faktura, obračun i evidencija poreza na dodatu vrijednost za registrovane PDV obveznike.
  • Knjigovodstvo glavne knjige: vođenje glavne knjige, knjiženje sintetike i analitike svih bilansnih pozicija, evidencija stalnih obrtnih sredstava, amortizacije i revalorizacije, izrada periodičnih i godišnjih obračuna, utvrđivanje dobiti i obaveza, davanje izvoda iz poslovnih knjiga po svim pozicijama, obračun plata i ostalih naknada radnicima, te davanje stručnih informacija.
  • Popunjavanje i predaja poreskih prijava: prijave za porez na dohodak ili dobit, zavisno od načina organizovanja (POP; ADP), republička i opštinska taksa (GRT; KT), mjesečne obavještajne prijave o odbitku (MOP), godišnja prijava po odbitku (GOP), poreski bilans (PB) za obveznike u sistemu dvojnog knjigovodstva, PDV mjesečne prijave (P PDV) za registrovane obveznike i ostale prijave u skladu sa zakonom.
  • Pratimo za Vas promjene zakonskih odredbi, te Vas izvještavamo o njima na vrijeme.

Agencija MediLink Vam pored opštih računovodstvenih usluga nudi još i usluge:

  • praćenja trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju,
  • izradu finansijskih izvještaja i provjeru i verifikaciju njihove ispravnosti,
  • pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza,
  • savjetodavnih aktivnosti i zastupanje (osim pravnog) klijenta pred poreskim organima i drugo.